Tags: máy bơm nước bán chân không

Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 62M

DAB Jetcom 62M (440w)

Giá: 3.400.000 Vnđ
Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 62M
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 440 w
 • Cột áp: 21-42 m
 • Lưu lượng: 0.4-2.7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 102M

DAB Jetcom 102M (750 W)

Giá: 3.550.000 Vnđ
Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 102M
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 25.8-47 m
 • Lưu lượng: 0.6-3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 32-32 mm
Máy bơm nước bán chân không Dentax Jet 100

Dentax Jet 100

Giá: 1.250.000 Vnđ
Máy bơm nước bán chân không Dentax Jet 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 27-55 m
 • Lưu lượng: 0-3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không Sealand Jet 61

Sealand Jet 61 (440 w)

Giá: 2.600.000 Vnđ
Máy bơm bán chân không Sealand Jet 61
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 440 w
 • Cột áp: 12-36 m
 • Lưu lượng: 0 - 2.4 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không Pentax CAM 100

Pentax CAM 100

Giá: 4.000.000 Vnđ
Máy bơm bán chân không Pentax CAM 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 27-55 m
 • Lưu lượng: 0 - 3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước đầu Inox Sealand JEXI 100

Sealand JEXI 100 (740w)

Giá: Liên hệ
Máy bơm nước đầu Inox Sealand JEXI 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 740 W
 • Cột áp: 44 - 22 m
 • Lưu lượng: 0 - 4.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không Pentax Inox 100

Pentax Inox 100 (750w)

Giá: 6.450.000 Vnđ
Máy bơm bán chân không Pentax Inox 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 50-21 m
 • Lưu lượng: 0.6-3 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
máy bơm đầu Inox Leopono EDHm 4-60

Leopono EDHm 4-60

Giá: 3.000.000 Vnđ
máy bơm đầu Inox Leopono EDHm 4-60
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 56-19 m
 • Lưu lượng: 0.6-7.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 34-34 mm
máy bơm bán chân không Sealand jet 101

Sealand jet 101 ( 750w)

Giá: 2.850.000 Vnđ
máy bơm bán chân không Sealand jet 101
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw
 • Cột áp: 50.5-26.5 m
 • Lưu lượng: 0-3 m3/giờ
 • Hút sâu: 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm