Máy Bơm bù áp, lò hơi

Máy bơm trục đứng đa cấp Ebara CVM

Ebara CVM

Giá: Liên hệ
Ebara CVM
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.9kw đến 1.85kw
 • Cột áp: 23.4 - 98 m
 • Lưu lượng: 1.2 - 7.2 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh Ebara EVM

Ebara EVM

Giá: Liên hệ
Ebara EVM
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.37kW đến 22kW
 • Cột áp: Max 287 m
 • Lưu lượng: Max 84 m3/h
Máy bơm trục đứng đa cấp Pentax UV

Pentax UV

Giá: Liên hệ
Pentax UV
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.9kW đến 5kW
 • Cột áp: Max 127 m
 • Lưu lượng: Max 8.4 m3/giờ
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF20

CNP CDLF 20

Giá: Liên hệ
CNP CDLF 20
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 4 kw đến 18.5 kw
 • Cột áp: 23m - 234m
 • Lưu lượng: 10-28 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF32

CNP CDLF 32

Giá: Liên hệ
CNP CDLF 32
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 7.5kw đến 30kw
 • Cột áp: 37m đến 247m
 • Lưu lượng: 16 - 40m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF 8

CNP CDLF 8

Giá: Liên hệ
CNP CDLF 8
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw đến 7.5 kw
 • Cột áp: 6m - 208m
 • Lưu lượng: 5-12m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 50-40 mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF12

CNP CDLF12

Giá: Liên hệ
CNP CDLF12
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 5.5 kw đến 11 kw
 • Cột áp: 56m - 217m
 • Lưu lượng: 7-16 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF120

CNP CDLF120

Giá: Liên hệ
CNP CDLF120
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 45 kw đến 75 kw
 • Cột áp: 83m - 163m
 • Lưu lượng: 60 - 150 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 80-40
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF16

CNP CDLF16

Giá: Liên hệ
CNP CDLF16
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 4 kw đến 15 kw
 • Cột áp: 34m - 222m
 • Lưu lượng: 8 - 22 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF2

CNP CDLF2

Giá: Liên hệ
CNP CDLF2
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 2kw
 • Cột áp: 37m - 197m
 • Lưu lượng: 1.3 - 5 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF4

CNP CDLF4

Giá: Liên hệ
CNP CDLF4
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw đến 4 kw
 • Cột áp: 23 m - 211 m
 • Lưu lượng: 1.5 - 7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF42

CNP CDLF42

Giá: Liên hệ
CNP CDLF42
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 7.5kw đến 45kw
 • Cột áp: 31m đến 305m
 • Lưu lượng: 25 - 55 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-50mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF65

CNP CDLF65

Giá: Liên hệ
CNP CDLF65
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 11 kw đến 45 kw
 • Cột áp: 30m đến 305m
 • Lưu lượng: 30 - 80 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-50mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF85

CNP CDLF85

Giá: Liên hệ
CNP CDLF85
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 11 kw đến 45 kw
 • Cột áp: 15m - 305m
 • Lưu lượng: 50 - 100 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm trục đứng đa cấp Sealand MKV

Sealand MKV

Giá: Liên hệ
Sealand MKV
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 2.2kw
 • Cột áp: 23 - 186 m
 • Lưu lượng: 0 - 9 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-25 mm
Máy bơm trục đứng đa cấp Vertix VMO

Vertix VMO

Giá: Liên hệ
Vertix VMO
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.9 kW đến 5kW
 • Cột áp: Max 140 m
 • Lưu lượng: Max 9 m3/giờ
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google