Máy Bơm định lượng

Máy bơm định lượng OBL RBB

OBL RBB

Giá: Liên hệ
OBL RBB
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.2 kW - 0.37Kw
 • Cột áp: 4-40 bar
 • Lưu lượng: 0,8-300 Lít/giờ
Máy bơm định lượng OBL MB

OBL MB

Giá: Liên hệ
OBL MB
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.2 kW
 • Cột áp: 6-10 bar
 • Lưu lượng: 11-155 Lít/giờ
Máy bơm định lượng OBL MC

OBL MC

Giá: Liên hệ
OBL MC
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.3kW
 • Cột áp: 5-7 bar
 • Lưu lượng: 101-420 Lít/giờ
Máy bơm định lượng OBL MD

OBL MD

Giá: Liên hệ
OBL MD
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.37kW
 • Cột áp: 5-10 bar
 • Lưu lượng: 1-520 Lít/giờ
Máy bơm định lượng OBL MLK

OBL MLK Series

Giá: Liên hệ
OBL MLK Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.37 - 0.75KW
 • Cột áp: Max 7 bar
 • Lưu lượng: 360-1100 lít/giờ
Máy bơm định lượng OBL MLY

OBL MLY Series

Giá: Liên hệ
OBL MLY Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw đến 0.75kw
 • Cột áp: Max 10 Bar
 • Lưu lượng: 2,5-420 lít/giờ
Máy bơm định lượng OBL RBA

OBL RBA Series

Giá: Liên hệ
OBL RBA Series
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.2 kW
 • Cột áp: Max10 bar
 • Lưu lượng: 15-250 Lít/giờ
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google