Máy Bơm Inox, đầu Inox

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh APP MT

APP MT Series

Giá: Liên hệ
APP MT Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 2.2kw
 • Cột áp: 30m - 53m
 • Lưu lượng: 3.9 - 18 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm nước thải APP SB (Inox toàn phần)

APP SB (Inox toàn...

Giá: Liên hệ
APP SB (Inox toàn phần)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.4kw đến 3.7kw
 • Cột áp: 6m - 23m
 • Lưu lượng: 9 - 66 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 100-50 mm
Máy bơm ly tâm APP SW (120 độ C)

APP SW (120 độ C)

Giá: Liên hệ
APP SW (120 độ C)
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
 • Công suất: 0.9kW và 1.85kW
 • Cột áp: Max 32m
 • Lưu lượng: Max 19 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9m
máy bơm ly tâm cánh hở APP SWO

APP SWO (cánh hở)

Giá: Liên hệ
APP SWO (cánh hở)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.5kw đến 2.2kw
 • Cột áp: Max 16 m
 • Lưu lượng: Max 57 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-50 mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF20

CNP CDLF 20

Giá: Liên hệ
CNP CDLF 20
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 4 kw đến 18.5 kw
 • Cột áp: 23m - 234m
 • Lưu lượng: 10-28 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF32

CNP CDLF 32

Giá: Liên hệ
CNP CDLF 32
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 7.5kw đến 30kw
 • Cột áp: 37m đến 247m
 • Lưu lượng: 16 - 40m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF 8

CNP CDLF 8

Giá: Liên hệ
CNP CDLF 8
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw đến 7.5 kw
 • Cột áp: 6m - 208m
 • Lưu lượng: 5-12m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 50-40 mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF12

CNP CDLF12

Giá: Liên hệ
CNP CDLF12
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 5.5 kw đến 11 kw
 • Cột áp: 56m - 217m
 • Lưu lượng: 7-16 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF120

CNP CDLF120

Giá: Liên hệ
CNP CDLF120
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 45 kw đến 75 kw
 • Cột áp: 83m - 163m
 • Lưu lượng: 60 - 150 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 80-40
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF16

CNP CDLF16

Giá: Liên hệ
CNP CDLF16
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 4 kw đến 15 kw
 • Cột áp: 34m - 222m
 • Lưu lượng: 8 - 22 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF2

CNP CDLF2

Giá: Liên hệ
CNP CDLF2
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 2kw
 • Cột áp: 37m - 197m
 • Lưu lượng: 1.3 - 5 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF4

CNP CDLF4

Giá: Liên hệ
CNP CDLF4
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw đến 4 kw
 • Cột áp: 23 m - 211 m
 • Lưu lượng: 1.5 - 7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF42

CNP CDLF42

Giá: Liên hệ
CNP CDLF42
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 7.5kw đến 45kw
 • Cột áp: 31m đến 305m
 • Lưu lượng: 25 - 55 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-50mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF65

CNP CDLF65

Giá: Liên hệ
CNP CDLF65
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 11 kw đến 45 kw
 • Cột áp: 30m đến 305m
 • Lưu lượng: 30 - 80 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-50mm
Máy bơm nước trục đứng CNP CDLF85

CNP CDLF85

Giá: Liên hệ
CNP CDLF85
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 11 kw đến 45 kw
 • Cột áp: 15m - 305m
 • Lưu lượng: 50 - 100 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm dầu ăn, nước mắn CNP QY

CNP QY (dầu ăn,...

Giá: Liên hệ
CNP QY (dầu ăn, nước mặn)
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.55kw đến 3kw
 • Cột áp: Max 70 m
 • Lưu lượng: Max 8 m3/giờ
máy bơm nước công nghiệp CNP ZS

CNP ZS

Giá: Liên hệ
CNP ZS
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 2.2 đến 18.5 kw
 • Cột áp: Max 68m
 • Lưu lượng: Max 50 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 76-42 mm
Máy bơm nước ly tâm Ebara 2CD (Inox toàn phần)

Ebara 2CD Inox toàn...

Giá: Liên hệ
Ebara 2CD Inox toàn phần
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.74kw đến 1.5kw
 • Cột áp: 27-52.5 m
 • Lưu lượng: 1.2 - 9 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm nước công nghiêp Ebara 3M

Ebara 3M

Giá: Liên hệ
Ebara 3M
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 22kw
 • Cột áp: 17-70 m
 • Lưu lượng: 6 - 132 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 100-40 mm
Máy bơm nước thả chìm giếng khoan Ebara 6 BHE (6inch)

Ebara 6 BHE (6inch)

Giá: Liên hệ
Ebara 6 BHE (6inch)
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 2.2kW đến 30kW
 • Cột áp: Max 372 m
 • Lưu lượng: Max 60 m3/giờ
Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST

Ebara BEST Series

Giá: Liên hệ
Ebara BEST Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.25kw đến 1.5kw
 • Cột áp: 1.8-18.4 m
 • Lưu lượng: 1.2 - 21.6 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-40 mm
Máy bơm nước ly tâm Ebara CD (Inox toàn phần)

Ebara CD (Inox)

Giá: Liên hệ
Ebara CD (Inox)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw đến 1.5kw
 • Cột áp: 15-37 m
 • Lưu lượng: 1.2 - 15 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm nước ly tâm Ebara CDX

Ebara CDX (1 tầng...

Giá: Liên hệ
Ebara CDX (1 tầng cánh)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw đến 1.5kw
 • Cột áp: 15-31 m
 • Lưu lượng: 1.2 - 15 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm trục ngang đa cấp Ebara CM

Ebara CM

Giá: Liên hệ
Ebara CM
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 1.1kw
 • Cột áp: Max 55 m
 • Lưu lượng: Max 7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
« 1 2 3 4 »
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google