Máy Bơm Inox, đầu Inox

Máy bơm trục ngang đa cấp Ebara CMH

Ebara CMH

Giá: Liên hệ
Ebara CMH
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 2.2kw
 • Cột áp: Max 55 m
 • Lưu lượng: Max 11 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Ebara DW VOX

Ebara DW VOX

Giá: Liên hệ
Ebara DW VOX
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 2.2kw
 • Cột áp: 1.9 - 15.7 m
 • Lưu lượng: 6 - 48 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-25 mm
Máy bơm ly tâm cánh hở Ebara DWO

Ebara DWO Series

Giá: Liên hệ
Ebara DWO Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 3kw
 • Cột áp: 5.1m đến 17.5m
 • Lưu lượng: 6 - 66 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-50mm
Máy bơm nước bán chân không Ebara JEM 100

Ebara JEM 100 (Inox)

Giá: 7.300.000 Vnđ
Ebara JEM 100 (Inox)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 740 W
 • Cột áp: 43-21 m
 • Lưu lượng: 0.3 - 4.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước bán chân không Ebara JESM 5

Ebara JESM 5 (Inox)

Giá: 5.500.000 Vnđ
Ebara JESM 5 (Inox)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 370 W
 • Cột áp: 28-11.5 m
 • Lưu lượng: 0.3-2.7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước bán chân không Ebara JESXM 5

Ebara JESXM 5 (Đầu...

Giá: Liên hệ
Ebara JESXM 5 (Đầu Inox)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 370 W
 • Cột áp: 28-11.5 m
 • Lưu lượng: 0.3-2.7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước bán chân không Ebara JEXM 100

Ebara JEXM 100

Giá: 6.500.000 Vnđ
Ebara JEXM 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 740 W
 • Cột áp: 43-21 m
 • Lưu lượng: 0.3 - 4.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm thả chìm giếng khoan Ebara OY (4inch)

Ebara OY (4inch)

Giá: Liên hệ
Ebara OY (4inch)
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.37kW đến 5.5kW
 • Cột áp: Max 260m
 • Lưu lượng: Max 21m3/giờ
Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT 100

Ebara RIGHT 100

Giá: Liên hệ
Ebara RIGHT 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 740 W
 • Cột áp: 9.5-2 m
 • Lưu lượng: 2.4-18 m3.giờ
 • Họng hút - xả: 32-32 mm
Máy bơm nước thải HANIL IP Series

HANIL IP Series

Giá: 3.500.000 Vnđ
HANIL IP Series
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: xem chi tiết
 • Cột áp: xem chi tiết
 • Lưu lượng: xem chi tiết
 • Hút sâu: xem chi tiết
 • Họng hút - xả: xem chi tiết
máy bơm đầu Inox Leopono EDHm 2-60

Leopono EDHm 2-60(750w)

Giá: 2.850.000 Vnđ
Leopono EDHm 2-60(750w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw
 • Cột áp: 54-24 m
 • Lưu lượng: 0.3-3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 34-34 mm
máy bơm đầu Inox Leopono EDHm 4-60

Leopono EDHm 4-60

Giá: 3.000.000 Vnđ
Leopono EDHm 4-60
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 56-19 m
 • Lưu lượng: 0.6-7.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 34-34 mm
Máy bơm trục ngang đa cấp Lepono XCM

Lepono CXM Series

Giá: 2.100.000 Vnđ
Lepono CXM Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw và 0.9kw
 • Cột áp: Max 45 m
 • Lưu lượng: Max 6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 34-34 mm
máy bơm ly tâm trục ngang Lepono ECHm 2-60

Lepono ECHm 2-60 (750w)

Giá: 2.800.000 Vnđ
Lepono ECHm 2-60 (750w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw
 • Cột áp: 50-23 m
 • Lưu lượng: 0.6-3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 34-34 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Lepono XKS 400S

Lepono XKS 400S (400w)

Giá: 1.420.000 Vnđ
Lepono XKS 400S (400w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 400 w
 • Cột áp: Max 7m
 • Lưu lượng: Max 9 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Lepono XKS 750S

Lepono XKS 750S (750w)

Giá: 1.720.000 Vnđ
Lepono XKS 750S (750w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: Max 8 m
 • Lưu lượng: Max 15 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Lucky pro MVS

Lucky pro MVS

Giá: Liên hệ
Lucky pro MVS
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 1.5kw
 • Cột áp: Max 14 m
 • Lưu lượng: Max 36 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Luckypro 2SS (2 tầng cánh)

Luckypro 2SS

Giá: Liên hệ
Luckypro 2SS
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 1.5kw
 • Cột áp: Max 38 m
 • Lưu lượng: Max 18 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-40 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Mastra MAF

Mastra MAF

Giá: Liên hệ
Mastra MAF
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 3.7kw đến 7.5kw
 • Cột áp: Max 30 m
 • Lưu lượng: Max 130 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 110 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Mastra MBA

Mastra MBA

Giá: Liên hệ
Mastra MBA
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 2.2kw
 • Cột áp: Max 15 m
 • Lưu lượng: Max 58 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 90-60 mm
máy bơm nước thải Mastra MDB 550

Mastra MDB 550

Giá: Liên hệ
Mastra MDB 550
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw
 • Cột áp: Max 10 m
 • Lưu lượng: Max 20 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60 mm
máy bơm nước thải Mastra MDL 550

Mastra MDL 550

Giá: Liên hệ
Mastra MDL 550
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw
 • Cột áp: Max 11 m
 • Lưu lượng: Max 20 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60 mm
Máy bơm thả chìm giếng khoan Mastra R150 ES (6inch)

Mastra R150 ES (6inch)

Giá: Liên hệ
Mastra R150 ES (6inch)
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 5.5 kw đến 22 kw
 • Cột áp: Max 242 m
 • Lưu lượng: Max 40 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 90 mm
Máy bơm chìm giếng khoan Mastra R95 BF (4inch)

Mastra R95 BF (4inch)

Giá: Liên hệ
Mastra R95 BF (4inch)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 2.2kw
 • Cột áp: Max 127m
 • Lưu lượng: Max 7 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60-50 mm
« 1 2 3 4 »
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google