Máy Bơm Inox, đầu Inox

Máy bơm thả chìm giếng khoan Mastra R95 DF (4inch)

Mastra R95 DF (4inch)

Giá: Liên hệ
Mastra R95 DF (4inch)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.5kw đến 2.2kw
 • Cột áp: Max 89 m
 • Lưu lượng: Max 10 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60 mm
Máy bơm thả chìm giếng khoan Mastra R95 DG (4inch)

Mastra R95 DG (4inch)

Giá: Liên hệ
Mastra R95 DG (4inch)
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 3kw đến 7.5kw
 • Cột áp: Max 114 m
 • Lưu lượng: Max 20 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60 mm
Máy bơm thả chìm giếng khoan Mastra R95 VC 09 (4inch)

Mastra R95 VC 09 (4inch)

Giá: Liên hệ
Mastra R95 VC 09 (4inch)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw
 • Cột áp: 60-28 m
 • Lưu lượng: 1 - 6 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-50 mm
Máy bơm nước thả chìm giếng khoan Pentax 3S (3inch)

Pentax 3S (3inch)

Giá: Liên hệ
Pentax 3S (3inch)
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
 • Công suất: 0.75kW đến 1.5kW
 • Cột áp: Max 68 m
 • Lưu lượng: Max 7.2 m3/giờ
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 3S2 (3inch)

Pentax 3S2 (3inch)

Giá: 3.450.000 Vnđ
Pentax 3S2 (3inch)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw
 • Cột áp: 17-54 m
 • Lưu lượng: 1-3 m3/giờ
Máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4S (4inch)

Pentax 4S (4inch)

Giá: Liên hệ
Pentax 4S (4inch)
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.75kw đến 7.5kw
 • Cột áp: Max 211m
 • Lưu lượng: Max 14 m3/giờ
Máy bơm thả chìm nước thải Pentax DG

Pentax DG

Giá: Liên hệ
Pentax DG
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
 • Công suất: 0.37kW đến 1.5kW
 • Cột áp: Max 10.4 m
 • Lưu lượng: Max 18m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Pentax DX

Pentax DX

Giá: Liên hệ
Pentax DX
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
 • Công suất: 1.1kW và 1.5kW
 • Cột áp: Max 9.8 m
 • Lưu lượng: Max 18m3/giờ
Máy bơm bán chân không Pentax Inox 100

Pentax Inox 100 (750w)

Giá: 6.450.000 Vnđ
Pentax Inox 100 (750w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 50-21 m
 • Lưu lượng: 0.6-3 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước thải Sealand DVX 150

Sealand DVX 150

Giá: Liên hệ
Sealand DVX 150
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 12.4 - 3.2 m
 • Lưu lượng: 0-27 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-40 mm
Máy bơm nước đầu Inox Sealand JEXI 100

Sealand JEXI 100 (740w)

Giá: Liên hệ
Sealand JEXI 100 (740w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 740 W
 • Cột áp: 44 - 22 m
 • Lưu lượng: 0 - 4.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước đầu Inox Sealand JEXI 60

Sealand JEXI 60 (450 w)

Giá: Liên hệ
Sealand JEXI 60 (450 w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 450 w
 • Cột áp: 35.6-10 m
 • Lưu lượng: 0-2.4 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm trục đứng đa cấp Sealand MKV

Sealand MKV

Giá: Liên hệ
Sealand MKV
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 2.2kw
 • Cột áp: 23 - 186 m
 • Lưu lượng: 0 - 9 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-25 mm
Máy bơm thả chìm giếng khoan Seland SL 4 inch

Seland SL 4 inch

Giá: Liên hệ
Seland SL 4 inch
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.74kw đến 7.5kw
 • Cột áp: 7m đến 335m
 • Lưu lượng: 0 - 21 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 100-25 mm
Máy bơm nước thả chìm giếng khoan Seland SL 6 inch

Seland SL 6 inch

Giá: Liên hệ
Seland SL 6 inch
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 5.5kw đến 15kw
 • Cột áp: 22-118 m
 • Lưu lượng: 0-66 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 150-25 mm
Máy bơm trục đứng đa cấp Vertix VMO

Vertix VMO

Giá: Liên hệ
Vertix VMO
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 0.9 kW đến 5kW
 • Cột áp: Max 140 m
 • Lưu lượng: Max 9 m3/giờ
Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI series

Wilo PBI series

Giá: 17.950.000 Vnđ
Wilo PBI series
 • Nguồn Điện: 220/1p/50Hz
 • Cột áp: max 50 m
 • Lưu lượng: 7.2 m3/h
 • Hút sâu: max 8m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước thải WILO PDV A 400E

WILO PDV A 400E

Giá: 6.700.000 Vnđ
WILO PDV A 400E
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 400w
 • Cột áp: 7 m
 • Lưu lượng: 14 m3/h
 • Họng hút - xả: 40 mm 1-3/4"
Máy bơm nước thải WILO PDV A 400EA

WILO PDV A 400EA

Giá: 7.100.000 Vnđ
WILO PDV A 400EA
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 400w
 • Cột áp: 7 m
 • Lưu lượng: 14 m3/h
 • Họng hút - xả: 40 mm (1-3/4")
Máy bơm thả chìm nước thải Wilo PDV

Wilo PDV Series

Giá: Liên hệ
Wilo PDV Series
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
 • Công suất: 0.4kw và 0.75kw
 • Cột áp: Max 10 m
 • Lưu lượng: Max 14 m3/giờ
Máy bơm nước thải Wilo TS 32/12A/B10 M KA

Wilo TS 32/12A/B10 M KA

Giá: 6.500.000 Vnđ
Wilo TS 32/12A/B10 M KA
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 600 w
 • Cột áp: 11.6 m
 • Lưu lượng: 13 m3/h
 • Họng hút - xả: 40 mm (1-3/4
Máy bơm nước thải Wilo TS 32/9A/B10 M KA

Wilo TS 32/9A/B10 M KA

Giá: 6.000.000 Vnđ
Wilo TS 32/9A/B10 M KA
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 300w
 • Cột áp: 8.5 m
 • Lưu lượng: 11 m3/h
 • Họng hút - xả: 40 mm (1-3/4
« 2 3 4
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google