Máy Bơm ly tâm tự mồi

Máy bơm bán chân không APP PW 251E (680w)

APP PW 251E (680w)

Giá: 2.400.000 Vnđ
APP PW 251E (680w)
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 680w
 • Cột áp: 15-40 m
 • Lưu lượng: 2-3 m3/h
 • Hút sâu: 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm (1
Máy bơm ly tâm tự mồi Marquis MJm

Marquis MJm Series

Giá: Liên hệ
Marquis MJm Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw đến 1.5kw
 • Cột áp: 10-42 m
 • Lưu lượng: 0.6- 5.4 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm bán chân không Pentax Inox 80

Pentax Inox80 (550w)

Giá: Liên hệ
Pentax Inox80 (550w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 550 W
 • Cột áp: 48.5-4 m
 • Lưu lượng: 0.6-2.4 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Bộ máy bơm tăng áp APP Home SJ 05 (400w)

APP Home SJ 05 (400w)

Giá: 4.920.000 Vnđ
APP Home SJ 05 (400w)
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 400w
 • Cột áp: 15-36 m
 • Lưu lượng: 2.2-3 m3/h
 • Hút sâu: 8 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm (1" - 1")
Bộ máy bơm tăng áp APP Home SJ 10 (750w)

APP Home SJ 10 (750w)

Giá: 5.550.000 Vnđ
APP Home SJ 10 (750w)
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 750 w
 • Cột áp: 20-42 m
 • Lưu lượng: 3-4.4 m3/h
 • Hút sâu: 8 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm (1
Máy bơm bán chân không APP LSJ 05 (400w)

APP LSJ 05 (400w)

Giá: 2.400.000 Vnđ
APP LSJ 05 (400w)
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 400w
 • Cột áp: 15-36 m
 • Lưu lượng: 2.2-3 m3/h
 • Hút sâu: 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không APP LSJ 05D (400w)

APP LSJ 05D (400w)

Giá: 2.600.000 Vnđ
APP LSJ 05D (400w)
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 400w
 • Cột áp: 15-36 m
 • Lưu lượng: 2.2-3 m3/h
 • Hút sâu: 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước đầu INOX APP LSJ

APP LSJ 10

Giá: 2.900.000 Vnđ
APP LSJ 10
 • Nguồn Điện: 220/1p/50Hz
 • Công suất: 750w
 • Cột áp: 20-42 m
 • Lưu lượng: 3-4.4 m3/h
 • Hút sâu: max 9m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không Bảo Long JET 100

Bảo Long JET 100

Giá: 990.000 Vnđ
Bảo Long JET 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 20-50 m
 • Lưu lượng: 3-0 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA

Ebara AGA Series

Giá: Liên hệ
Ebara AGA Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw đến 0.75kw
 • Cột áp: 12.7-47.5 m
 • Lưu lượng: 0.3-3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 24 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGE

Ebara AGE Series

Giá: Liên hệ
Ebara AGE Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw đến 0.6kw
 • Cột áp: Max 34 m
 • Lưu lượng: Max 2.7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước bán chân không Ebara JEXM 100

Ebara JEXM 100

Giá: 6.500.000 Vnđ
Ebara JEXM 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 740 W
 • Cột áp: 43-21 m
 • Lưu lượng: 0.3 - 4.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không Lepono XJWM

Lepono XJWM Series

Giá: Liên hệ
Lepono XJWM Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw đến 1.5kw
 • Cột áp: 15-51 m
 • Lưu lượng: 2 - 10.8 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1BX-N

Pedrollo JSWm 1BX-N

Giá: 3.500.000 Vnđ
Pedrollo JSWm 1BX-N
 • Nguồn Điện: 220/1p/50hz
 • Công suất: 500w
 • Cột áp: 41-14 m
 • Lưu lượng: 5-55 lít/phút
 • Hút sâu: 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1CX

Pedrollo JSWm 1CX

Giá: 3.200.000 Vnđ
Pedrollo JSWm 1CX
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 370 W
 • Cột áp: 13-35 m
 • Lưu lượng: 3-0.3 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước Pedrollo JSWm 2CX

Pedrollo JSWm 2CX

Giá: 3.900.000 Vnđ
Pedrollo JSWm 2CX
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 21 - 46 m
 • Lưu lượng: 0.3 - 4.8 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
máy bơm nước Sena JET 101

Sena JET 101

Giá: 1.700.000 Vnđ
Sena JET 101
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 w
 • Cột áp: Max 49 m
 • Lưu lượng: Max 3 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google