Máy Bơm nước thải

Máy bơm bùn lỏng APP ADL

APP ADL (bơm bùn...

Giá: Liên hệ
APP ADL (bơm bùn lỏng)
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.5kw đến 7.5kw
 • Cột áp: 8m - 21m
 • Lưu lượng: 27 - 60 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 80-50 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Luckypro SS 700F

Luckypro SS 700F

Giá: Liên hệ
Luckypro SS 700F
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw
 • Cột áp: 4-12 m
 • Lưu lượng: 0-20 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-50 mm
Máy bơm chìm nước thải Mastra MST

Mastra MST

Giá: Liên hệ
Mastra MST
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.15kw đến 0.4kw
 • Cột áp: Max 9.2 m
 • Lưu lượng: Max 22 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-50 mm
Máy bơm nước thải WILO PDV A 750E

WILO PDV A 750E

Giá: 6.900.000 Vnđ
WILO PDV A 750E
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: 750 w
 • Cột áp: 8 m
 • Lưu lượng: 18.6 m3/h
 • Họng hút - xả: 50 mm (2")
Máy bơm bùn lỏng APP ADV

APP ADV (Bơm bùn...

Giá: Liên hệ
APP ADV (Bơm bùn lỏng)
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 3.7kw
 • Cột áp: 3 - 22 m
 • Lưu lượng: 3.3 - 60 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 80-25 mm
Máy bơm chìm APP BAS 200/ 300

APP BAS 200/ 300

Giá: Liên hệ
APP BAS 200/ 300
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 150w đến 250w
 • Cột áp: 4m đếm 8m
 • Lưu lượng: 6 - 12.6 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm chìm APP BAV 400

APP BAV 400 Series

Giá: 2.630.000 Vnđ
APP BAV 400 Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 400 w
 • Cột áp: 5-9 m
 • Lưu lượng: 10.8 - 19.2 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-50 mm
Máy bơm chìm mini APP BPS 100

APP BPS 100

Giá: 1.100.000 Vnđ
APP BPS 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 100 w
 • Cột áp: 4 - 6.5 m
 • Lưu lượng: 2.4 - 4.2 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm chìm mini APP BPS 200

APP BPS 200

Giá: 1.400.000 Vnđ
APP BPS 200
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 200 W
 • Cột áp: 4 - 7 m
 • Lưu lượng: 4.8 - 8.4 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 32-32 mm
Máy bơm chìm APP BPS 400

APP BPS 400

Giá: 2.600.000 Vnđ
APP BPS 400
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 400 w
 • Cột áp: 6m - 9m
 • Lưu lượng: 7.2 - 14.4 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-50 mm
Máy bơm chìm mini APP BPS 80

APP BPS 80

Giá: 950.000 Vnđ
APP BPS 80
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 80 w
 • Cột áp: 3 - 4.5m
 • Lưu lượng: 1.2 - 2.4 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 20-20 mm
máy bơm chạy bằng ắc qui APP DC

APP DC (bằng ắc qui)

Giá: Liên hệ
APP DC (bằng ắc qui)
 • Công suất: 12 v
 • Cột áp: Max 6 m
 • Lưu lượng: Max 11.3 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm nước thải cắt tạp chất APP DSK

APP DSK (cánh cắt)

Giá: Liên hệ
APP DSK (cánh cắt)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.4kw đến 3.7kw
 • Cột áp: 5m đến 20m
 • Lưu lượng: 6 - 72 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 100-50 mm
Máy bơm hố móng APP JK

APP JK ( Bơm hố...

Giá: Liên hệ
APP JK ( Bơm hố móng)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.5kw đến 5.5kw
 • Cột áp: 12-25 m
 • Lưu lượng: 18 - 81 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 100-80 mm
Máy bơm chìm trục ngang APP JKH

APP JKH

Giá: Liên hệ
APP JKH
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 150w đến 400w
 • Cột áp: 4 - 10 m
 • Lưu lượng: 6 - 18 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-50 mm
Máy bơm nước thải công nghiệp APP KS

APP KS Series

Giá: Liên hệ
APP KS Series
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 2.2kw đến 7.5kw
 • Cột áp: 10m - 25m
 • Lưu lượng: 30 - 96 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 150-80 mm
Máy bơm chìm nước thải APP KSH

APP KSH Series

Giá: Liên hệ
APP KSH Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.4kw đến 3.7kw
 • Cột áp: 10m đến 35 m
 • Lưu lượng: 4.8 - 33 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 80-25 mm
Máy bơm bùn lỏng APP KT/ KR

APP KT/ KR (Bơm bùn)

Giá: Liên hệ
APP KT/ KR (Bơm bùn)
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 7.5kw đến 19kw
 • Cột áp: 15-30 m
 • Lưu lượng: 48 - 330 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 200-100 mm
Máy bơm nước thải APP SB (Inox toàn phần)

APP SB (Inox toàn...

Giá: Liên hệ
APP SB (Inox toàn phần)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.4kw đến 3.7kw
 • Cột áp: 6m - 23m
 • Lưu lượng: 9 - 66 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 100-50 mm
Máy bơm nước thải APP TPS (24/24h)

APP TPS (24/24h)

Giá: 1.300.000 Vnđ
APP TPS (24/24h)
 • Nguồn Điện: 220/1p/50Hz
 • Công suất: 80w-200w
 • Cột áp: 3-7m
 • Lưu lượng: 1-8 m3/h
máy bơm thả chìm nước thải CNP WQ

CNP WQ

Giá: Liên hệ
CNP WQ
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 5.5kw
 • Cột áp: Max 40 m
 • Lưu lượng: Max 65 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 100-40 mm
Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST

Ebara BEST Series

Giá: Liên hệ
Ebara BEST Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.25kw đến 1.5kw
 • Cột áp: 1.8-18.4 m
 • Lưu lượng: 1.2 - 21.6 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-40 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Ebara DW VOX

Ebara DW VOX

Giá: Liên hệ
Ebara DW VOX
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 2.2kw
 • Cột áp: 1.9 - 15.7 m
 • Lưu lượng: 6 - 48 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50-25 mm
Máy bơm ly tâm cánh hở Ebara DWO

Ebara DWO Series

Giá: Liên hệ
Ebara DWO Series
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 3kw
 • Cột áp: 5.1m đến 17.5m
 • Lưu lượng: 6 - 66 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-50mm
1 2 3 »
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google