Máy Bơm Tohatsu (cứu hỏa)

máy bơm cứu hỏa Tohatsu V20D2S

Tohatsu V20D2S (có...

Giá: Liên hệ
Tohatsu V20D2S (có đề)
 • Công suất: 8.6 kW
 • Cột áp: Max 70 m
 • Lưu lượng: Max 39 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-65 mm
máy bơm cứu hỏa Tohatsu V30AS

Tohatsu V30AS

Giá: Liên hệ
Tohatsu V30AS
 • Công suất: 14.7 kW
 • Cột áp: Max 80 m
 • Lưu lượng: Max 75 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 76-65 mm
máy bơm cứu hỏa Tohatsu V46BS

Tohatsu V46BS

Giá: Liên hệ
Tohatsu V46BS
 • Công suất: 33.1 KW
 • Cột áp: Max 80m
 • Lưu lượng: 87 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9m
máy bơm cứu hỏa Tohatsu V52AS

Tohatsu V52AS

Giá: Liên hệ
Tohatsu V52AS
 • Công suất: 30 kW
 • Cột áp: Max 100 m
 • Lưu lượng: 87 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9m
 • Họng hút - xả: 76-65 mm
máy bơm cứu hỏa Tohatsu V72AS

Tohatsu V72AS

Giá: Liên hệ
Tohatsu V72AS
 • Công suất: 30 kW
 • Cột áp: Max 100 m
 • Lưu lượng: 102 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9m
 • Họng hút - xả: 76-65 mm
máy bơm cứu hỏa Tohatsu V82AS

Tohatsu V82AS

Giá: Liên hệ
Tohatsu V82AS
 • Công suất: 40.5 kW
 • Cột áp: Max 100 m
 • Lưu lượng: 123 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9m
 • Họng hút - xả: 90-65 mm
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google