Máy bơm USA

Máy bơm màng SANDPIPER S05 Metalic

SANDPIPER S05 Metalic

Giá: Liên hệ
SANDPIPER S05 Metalic
  • Cột áp: Max 7 bar
  • Lưu lượng: 3.42 m3/h
Máy Bơm màng Sandpiper S05 Nonmetalic

Sandpiper S05 Nonmetalic

Giá: Liên hệ
Sandpiper S05 Nonmetalic
  • Cột áp: Max 7 bar
  • Lưu lượng: 3.12 m3/h
Máy Bơm màng Sandpiper S10

Sandpiper S10

Giá: Liên hệ
Sandpiper S10
  • Cột áp: Max 7 bar
  • Lưu lượng: 5.22 m3/h
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google