Phao điện

Phao điện tự động Microsstar - Italy

GA-50 (Microsstar )

Giá: 1.250.000 Vnđ
Phao điện tự động Microsstar - Italy
  • Đặc tính sản phẩm : - Tự động báo cạn (không cho máy bơm hoạt động khi dưới mực nước cho phép, hoặc trong bể chứa không có nước). - Tự động báo đầy (dừng hoạt động của máy bơm khi đạt đủ mực nước cho phép, hoặc trong...
Phao điện báo đầy báo cạn máy bơm

Mac 3 Italy

Giá: 1.050.000 Vnđ
Phao điện báo đầy báo cạn máy bơm
  • Đặc tính sản phẩm phao điện máy bơm Mac 3 - Italy - Tự động báo cạn (không cho máy bơm hoạt động khi dưới mực nước cho phép, hoặc trong bể chứa không có nước). - Tự động báo đầy (dừng hoạt động của máy bơm khi đạt đủ...
Phao điện máy bơm nước

Phao điện máy bơm...

Giá: 280.000 Vnđ
Phao điện máy bơm nước
  • Đặc tính sản phẩm : - Tự động báo cạn (không cho máy bơm hoạt động khi dưới mực nước cho phép, hoặc trong bể chứa không có nước). - Tự động báo đầy (dừng hoạt động của máy bơm khi đạt đủ mực nước cho phép, hoặc...
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google