Tags: máy bơm nước gia đình

Máy bơm tăng áp Panasonic A 130JACK

Panasonic A 130JACK

Giá: 1.700.000 Vnđ
Máy bơm tăng áp Panasonic A 130JACK
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 125 w
 • Cột áp: 19 m
 • Lưu lượng: 1.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 62M

DAB Jetcom 62M (440w)

Giá: 3.400.000 Vnđ
Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 62M
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 440 w
 • Cột áp: 21-42 m
 • Lưu lượng: 0.4-2.7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 102M

DAB Jetcom 102M (750 W)

Giá: 3.550.000 Vnđ
Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 102M
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 25.8-47 m
 • Lưu lượng: 0.6-3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 32-32 mm
Máy bơm nước ly tâm DAB K 30/70M

DAB K 30/70M (750 W)

Giá: 4.600.000 Vnđ
Máy bơm nước ly tâm DAB K 30/70M
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 1-30 m
 • Lưu lượng: 1 - 8 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 24m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước ly tâm DAB K 30/100M

DAB K 30/100M (1.1 kw )

Giá: 6.250.000 Vnđ
Máy bơm nước ly tâm DAB K 30/100M
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 7-28 m
 • Lưu lượng: 2 - 11 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 24 m
 • Họng hút - xả: 32-32 mm
Máy bơm nước bán chân không Dentax Jet 100

Dentax Jet 100

Giá: 1.250.000 Vnđ
Máy bơm nước bán chân không Dentax Jet 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 27-55 m
 • Lưu lượng: 0-3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước ly tâm Sealand KM 100

Sealand KM 100 (750W)

Giá: 2.800.000 Vnđ
Máy bơm nước ly tâm Sealand KM 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 34.2-16.5 m
 • Lưu lượng: 0 - 6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 24 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước ly tâm Sealand KM 151

Sealand KM 151 (1.1 kw)

Giá: 5.400.000 Vnđ
Máy bơm nước ly tâm Sealand KM 151
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 23-40 m
 • Lưu lượng: 0 - 7.8 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 24 m
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm họng súng Sealand JB 150

Sealand JB 150 (1.1kw )

Giá: 6.800.000 Vnđ
Máy bơm họng súng Sealand JB 150
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 29-64 m
 • Lưu lượng: 0 - 4.8 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm họng súng Sealand JB 200

Sealand JB 200 (1.5 kw)

Giá: 7.050.000 Vnđ
Máy bơm họng súng Sealand JB 200
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.5 kw
 • Cột áp: 33 - 58 m
 • Lưu lượng: 0 - 7.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm bán chân không Sealand Jet 61

Sealand Jet 61 (440 w)

Giá: 2.600.000 Vnđ
Máy bơm bán chân không Sealand Jet 61
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 440 w
 • Cột áp: 12-36 m
 • Lưu lượng: 0 - 2.4 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Lepono XKS 750S

Lepono XKS 750S (750w)

Giá: 1.720.000 Vnđ
Máy bơm thả chìm nước thải Lepono XKS 750S
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: Max 8 m
 • Lưu lượng: Max 15 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm chân không Lepono XKSM 80-1

Lepono XKSM 80-1 (550w)

Giá: 1.450.000 Vnđ
Máy bơm chân không Lepono XKSM 80-1
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 550 W
 • Cột áp: Max 40 m
 • Lưu lượng: Max 3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 160

Pentax CM 160 (1.1 kw)

Giá: 7.370.000 Vnđ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 160
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 40.5-29.5 m
 • Lưu lượng: 1.2-6.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 24 m
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm ly tâm Pentax MB 200 (2 tầng cánh)

Pentax MB 200

Giá: 7.110.000 Vnđ
Máy bơm ly tâm Pentax MB 200 (2 tầng cánh)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.5 kw
 • Cột áp: Max 61 m
 • Lưu lượng: Max 9.3 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 24 m
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm bán chân không Pentax CAM 100

Pentax CAM 100

Giá: 4.000.000 Vnđ
Máy bơm bán chân không Pentax CAM 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: 27-55 m
 • Lưu lượng: 0 - 3.6 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nươc thải Sealand VENEZIA

Sealand VENEZIA

Giá: Liên hệ
Máy bơm nươc thải Sealand VENEZIA
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw - 0.59kw
 • Cột áp: 3.1-12.5 m
 • Lưu lượng: 0-16.8 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm nước đầu Inox Sealand JEXI 60

Sealand JEXI 60 (450 w)

Giá: Liên hệ
Máy bơm nước đầu Inox Sealand JEXI 60
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 450 w
 • Cột áp: 35.6-10 m
 • Lưu lượng: 0-2.4 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước đầu Inox Sealand JEXI 100

Sealand JEXI 100 (740w)

Giá: Liên hệ
Máy bơm nước đầu Inox Sealand JEXI 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 740 W
 • Cột áp: 44 - 22 m
 • Lưu lượng: 0 - 4.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 210

Pentax CM 210 (1.5 kw)

Giá: 7.760.000 Vnđ
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 210
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.5 kw
 • Cột áp: 45.1-33.5 m
 • Lưu lượng: 1.2 - 7.2 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 24 m
 • Họng hút - xả: 40-25 mm
Máy bơm nước chân không Marquis MQS 128

Marquis MQS 128 (370w)

Giá: 1.080.000 Vnđ
Máy bơm nước chân không Marquis MQS 128
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 370 W
 • Cột áp: 10-30 m
 • Lưu lượng: 0.6-1.8 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước chân không Marquis MQS 328

Marquis MQS 328 (550w)

Giá: 1.600.000 Vnđ
Máy bơm nước chân không Marquis MQS 328
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 550 W
 • Cột áp: Max 50 m
 • Lưu lượng: Max 2.7 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
1 2 »