Hãng máy bơm

  • Máy bơm APP
  • Máy bơm CNP
  • Máy bơm Ebara
  • Máy bơm Lepono (LEO)
  • máy Bơm LUBI (thả chìm)
  • Máy bơm Makita (rửa xe)
  • Máy bơm nước DAB
  • Máy bơm nước Dentax
  • Máy bơm nước Forerun
  • Máy bơm nước Hanil
  • Máy bơm nước JLm
  • Máy bơm nước Luckypro
  • Máy bơm nước Marquis
  • Máy bơm nước Mastra
  • Máy bơm nước Panasonic
  • Máy bơm nước Pedrollo
  • Máy bơm nước Pentax
  • Máy bơm nước Peroni
  • Máy bơm nước Sealand
  • Máy bơm nước Selton
  • Máy bơm nước SENA
  • Máy bơm nước Shimizu
  • Máy bơm nước Shinil
  • Máy bơm nước Vertix
  • Máy bơm nước WILO
  • máy Bơm OBL (định lượng)
  • Máy Bơm Tohatsu (cứu hỏa)
  • máy Bơm Tsurumi (nước thải)
Máy bơm tăng áp Panasonic A 130JAK

Panasonic A 130JAK

Giá: 1.400.000 Vnđ
Panasonic A 130JAK
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 125 w
  • Cột áp: 21 m
  • Lưu lượng: 1,8 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9 m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước Panasonic GP 200JXK

Panasonic GP 200JXK

Giá: 1.250.000 Vnđ
Panasonic GP 200JXK
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 200 W
  • Cột áp: Max 33 m
  • Lưu lượng: 2.7 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9 m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1CX

Pedrollo JSWm 1CX

Giá: 3.200.000 Vnđ
Pedrollo JSWm 1CX
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 370 W
  • Cột áp: 13-35 m
  • Lưu lượng: 3-0.3 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9 m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước chân không Hanil PDW 132

Hanil PDW 132

Giá: 1.300.000 Vnđ
Hanil PDW 132
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 125 w
  • Cột áp: 21 m
  • Lưu lượng: 1,8 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9 m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm bán chân không Pedrollo JSWm 1CX

Pedrollo JSWm 1CX

Giá: 3.200.000 Vnđ
Pedrollo JSWm 1CX
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 370 W
  • Cột áp: 13-35 m
  • Lưu lượng: 3-0.3 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9 m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nước bán chân không DAB Jetcom 62M

DAB Jetcom 62M (440w)

Giá: 3.400.000 Vnđ
DAB Jetcom 62M (440w)
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 440 w
  • Cột áp: 21-42 m
  • Lưu lượng: 0.4-2.7 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9 m
  • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm bán chân không Sealand Jet 61

Sealand Jet 61 (440 w)

Giá: 2.600.000 Vnđ
Sealand Jet 61 (440 w)
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 440 w
  • Cột áp: 12-36 m
  • Lưu lượng: 0 - 2.4 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9 m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm ly tâm tự mồi Ebara AGA

Ebara AGA Series

Giá: Liên hệ
Ebara AGA Series
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 0.37kw đến 0.75kw
  • Cột áp: 12.7-47.5 m
  • Lưu lượng: 0.3-3.6 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 24 m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm tăng áp Panasonic A 130JAK

Panasonic A 130JAK

Giá: 1.400.000 Vnđ
Panasonic A 130JAK
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 125 w
  • Cột áp: 21 m
  • Lưu lượng: 1,8 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9 m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm tăng áp điện tử Hanil HB 305A

Hanil HB 305A

Giá: 2.600.000 Vnđ
Hanil HB 305A
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 250 W
  • Cột áp: 15 m
  • Lưu lượng: 4.5 m3/giờ
  • Hút sâu: 0
  • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm tăng áp từ Wilo PB 088EA

Wilo PB 088EA

Giá: 1.850.000 Vnđ
Wilo PB 088EA
  • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
  • Công suất: 70 W
  • Cột áp: 9 m
  • Lưu lượng: 2.0 m3/giờ
  • Hút sâu: 0
  • Họng hút - xả: 20-20 mm
Máy bơm tăng áp JLm 60-200A

JLm 60-200A

Giá: 1.700.000 Vnđ
JLm 60-200A
  • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
  • Công suất: 200 w
  • Cột áp: 25 m
  • Lưu lượng: 2 m3/giờ
  • Hút sâu: Max 9m
  • Họng hút - xả: 25-25 mm

Giao hàng

Thanh toán

Đổi trả

Trụ sở chính
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google