Đang gửi...

Phao điện - báo cạn / đầy

Ứng dụng của phao điện tự động máy bơm nước

  • Sử dụng cho bể ngầm (chống cháy máy bơm)
  • Sử dụng cho bề nổi (chống tràn nước)
  • Báo cạn, báo đầy bể ngầm, bể trên mái.
  • Thêm tính năng tự động cho máy bơm thả chìm, bơm nước thải hoạt động khi có nước làm dâng phao, và chức năng tự ngắt khi hết nước.
  • Cực hữu ích cho bể ngang mà chiều cao thấp
  • Dùng cho các loại bơm đặt cạn hoặc thả chìm
Xem thêm


Sản phẩm 1-4 trong số 4 sản phẩm

một trang
Kiểu xem Danh sách Lưới

Sản phẩm 1-4 trong số 4 sản phẩm

một trang
Kiểu xem Danh sách Lưới