Máy Bơm nước thải

Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT 100

Ebara RIGHT 100

Giá: Liên hệ
Ebara RIGHT 100
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 740 W
 • Cột áp: 9.5-2 m
 • Lưu lượng: 2.4-18 m3.giờ
 • Họng hút - xả: 32-32 mm
Máy bơm nước thải HANIL IP Series

HANIL IP Series

Giá: 3.500.000 Vnđ
HANIL IP Series
 • Nguồn Điện: 220/1p/220hz
 • Công suất: xem chi tiết
 • Cột áp: xem chi tiết
 • Lưu lượng: xem chi tiết
 • Hút sâu: xem chi tiết
 • Họng hút - xả: xem chi tiết
Máy bơm thả chìm nước thải LEPONO XKS 250P

Lepono XKS 250P (250 w)

Giá: 1.250.000 Vnđ
Lepono XKS 250P (250 w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 250 W
 • Cột áp: Max 7 m
 • Lưu lượng: Max 8 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Lepono XKS 400S

Lepono XKS 400S (400w)

Giá: 1.420.000 Vnđ
Lepono XKS 400S (400w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 400 w
 • Cột áp: Max 7m
 • Lưu lượng: Max 9 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Lepono XKS 750S

Lepono XKS 750S (750w)

Giá: 1.720.000 Vnđ
Lepono XKS 750S (750w)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 750 W
 • Cột áp: Max 8 m
 • Lưu lượng: Max 15 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-32 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Lucky pro MVS

Lucky pro MVS

Giá: Liên hệ
Lucky pro MVS
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 1.5kw
 • Cột áp: Max 14 m
 • Lưu lượng: Max 36 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Luckypro 2SS (2 tầng cánh)

Luckypro 2SS

Giá: Liên hệ
Luckypro 2SS
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 1.5kw
 • Cột áp: Max 38 m
 • Lưu lượng: Max 18 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-40 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Mastra MAF

Mastra MAF

Giá: Liên hệ
Mastra MAF
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 3.7kw đến 7.5kw
 • Cột áp: Max 30 m
 • Lưu lượng: Max 130 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 110 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Mastra MBA

Mastra MBA

Giá: Liên hệ
Mastra MBA
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 0.75kw đến 2.2kw
 • Cột áp: Max 15 m
 • Lưu lượng: Max 58 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 90-60 mm
máy bơm nước thải Mastra MDB 550

Mastra MDB 550

Giá: Liên hệ
Mastra MDB 550
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw
 • Cột áp: Max 10 m
 • Lưu lượng: Max 20 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60 mm
máy bơm nước thải Mastra MDL 550

Mastra MDL 550

Giá: Liên hệ
Mastra MDL 550
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.75 kw
 • Cột áp: Max 11 m
 • Lưu lượng: Max 20 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 60 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Pentax DG

Pentax DG

Giá: Liên hệ
Pentax DG
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
 • Công suất: 0.37kW đến 1.5kW
 • Cột áp: Max 10.4 m
 • Lưu lượng: Max 18m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Pentax DMT

Pentax DMT

Giá: Liên hệ
Pentax DMT
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz hoặc 330/3p/50hz
 • Công suất: 1.1kW đến 7.5kW
 • Cột áp: Max 35 m
 • Lưu lượng: Max 190 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Pentax DP

Pentax DP

Giá: Liên hệ
Pentax DP
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
 • Công suất: 0.37kW đến 1.5kW
 • Cột áp: Max 8.5m
 • Lưu lượng: Max 9 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 50 mm
Máy bơm thả chìm nước thải Pentax DX

Pentax DX

Giá: Liên hệ
Pentax DX
 • Nguồn Điện: 220 /1p/50hz
 • Công suất: 1.1kW và 1.5kW
 • Cột áp: Max 9.8 m
 • Lưu lượng: Max 18m3/giờ
Máy bơm nước lưu lương lớn Saeland KC 150M

Saeland KC 150M (1.1 kw)

Giá: 6.700.000 Vnđ
Saeland KC 150M (1.1 kw)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 15-24.5 m
 • Lưu lượng: 0-21 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 50-40 mm
Máy bơm nước lưu lương lớn Saeland KC 200M

Saeland KC 200M (2.2 kw)

Giá: 7.900.000 Vnđ
Saeland KC 200M (2.2 kw)
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 2.2 kw
 • Cột áp: 20.7-30.1 m
 • Lưu lượng: 0 - 21 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 50-40 mm
Máy bơm nước lưu lương lớn Saeland KL

Saeland KL

Giá: Liên hệ
Saeland KL
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 2.2kw
 • Cột áp: 3.4 - 17.3m
 • Lưu lượng: 0 - 72 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước lưu lương lớn Saeland KP

Saeland KP

Giá: Liên hệ
Saeland KP
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz hoặc 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 1.1kw đến 2.2 kw
 • Cột áp: 5.5m đến 29.5m
 • Lưu lượng: 6 - 36 m3/giờ
 • Hút sâu: Max 9 m
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm nước thải, bùn Sealand DV

Sealand DV

Giá: Liên hệ
Sealand DV
 • Nguồn Điện: 380 v/3p/50Hz
 • Công suất: 2.2kw đến 5.5kw
 • Cột áp: 2.5-25 m
 • Lưu lượng: 0-96 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 100-40 mm
Máy bơm nước thải Sealand DVX 150

Sealand DVX 150

Giá: Liên hệ
Sealand DVX 150
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 1.1 kw
 • Cột áp: 12.4 - 3.2 m
 • Lưu lượng: 0-27 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 40-40 mm
Máy bơm hố móng Sealand SA

Sealand SA

Giá: Liên hệ
Sealand SA
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.74kw đến 1.1kw
 • Cột áp: 3.3-15.9 m
 • Lưu lượng: 0-27
 • Họng hút - xả: 65-40mm
Máy bơm thả chìm nước thải Sealand Skuba 35

Sealand Skuba 35

Giá: 2.500.000 Vnđ
Sealand Skuba 35
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 260 W
 • Cột áp: 6-15 m
 • Lưu lượng: 0 - 5.4 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 25-25 mm
Máy bơm nươc thải Sealand VENEZIA

Sealand VENEZIA

Giá: Liên hệ
Sealand VENEZIA
 • Nguồn Điện: 220 v/1p/50Hz
 • Công suất: 0.37kw - 0.59kw
 • Cột áp: 3.1-12.5 m
 • Lưu lượng: 0-16.8 m3/giờ
 • Họng hút - xả: 32-25 mm
« 1 2 3 »
Tư vấn mua máy bơm nước
rss unknown google